Suda Sülfit (SO3-2) Test Kiti (Duyarlılık 1 damla =0,5 mg/l Sülfit)

1) Test tüpü test edilecek su ile birkaç kere çalkalanır. Aynı test tüpüne 5 ml’lik enjektör ile 5 ml test edilecek su doldurulur.
2) Numune içeren test tüpüne 4 damla Sülfit-B damlatılır. Tüpün kapağı kapatılarak iyice çalkalanır.
3) Sülfit-C İndikatöründen (Renk Belirteci) 3 damla damlatılır ve iyice çalkalanır.
4) Sülfit-A İndikatörü (Titrasyon Çözeltisi) ile damla damla titre edilir. Her damlada beklenerek renk değişimi kontrol edilir.
5) Mavi renk belirince titrasyona son verilir ve harcanan karışımdan sülfit miktarına geçilir.

Damla sayısı x 0,5 =mg/l biriminden sülfiti verir.