TANIMLAMA

ERYAK 200, akaryakıt katkısıdır. Ürün akaryakıta eklendiğinde, içeriğindeki çözücü ve ayrıştırıcılar sayesinde yakıtı stabil hale getirir, homojenlik sağlar ve akışkanlığını arttırır. Yakıt içerisindeki suyu ve sılacı parçalar ve emülsifiye eder.

KULLANIM AVANTAJLARI

Mevcut yakıtı incelterek akışkanlığını arttırır, ön ısıtma yapmaya gerek bırakmadan yakıtın gerek yanma mahalline, gerekse başka tanklara pompalanmasını kolaylaştırır.
Yakıtın homojenliğini ve stabilizasyonunu dengeler ve yakıtın çok daha iyi ve verimli yanmasını sağlar.
Tanklarda sılac oluşumunu engeller. Ürün kullanılmaya başlandığında eğer tanklarda sılac varsa, devamlı kullanım şartı ile zaman içinde mevcut sılacı ağır ağır söker.

DOZAJLAMA BİLGİSİ

İdeal kullanımı 1-5 ton yakıt için 1 L dır. ERYAK 200 dizel motorlarının akaryakıtında da rahatlıkla kullanılabilecek bir katkı maddesidir. Eğer yakıt donmuş ve katılaşmış durumda ise 1 ton fuel-oil için 2-5 L. arası uygulanmalıdır. Akaryakıta katıldıktan sonra çok iyi bir karıştırma imkânı sağlanmalı ve mümkünse ısıtma yapılabilmelidir. Ürünün yakıta iyi karışa bilmesi için iki yol önerilir.

Birincisi ve etkilisi; yakıt tankına giden yakıt borusuna dozaj pompası bağlayarak yakıt alma esnasında ürünün yakıt alma süresince devamlı dozajlanması. ( Dozaj pompası ayarı, kullanacağınız yakıta bağlı olarak 1 ila 5 ton için 1 L olacak şekilde yapılmalıdır )

İkinci yöntem ise, tanka alınacak yakıta katılması gereken ürün miktarının, yakıt tanka alınmadan tanka dökülmesi, ve gelen yakıtın yaratacağı sirkülasyon ile karışımın sağlanması.