Klorür (Duyarlık 1 damla = 30 mg/l (ppm)) Metodu:

1) Test tüpü, test edilecek su ile birkaç kere çalkalanır.

2) Test tüpünün 5 ml. işaret çizgisine kadar enjektör vasıtası ile test edilecek su doldurulur.

3) Üç damla Klorür İndikatör Çözeltisi damlatılır, renk sarı olur.

4) Renk kiremit rengine dönene kadar damla damla ve damlaları sayarak ayarlı Gümüş Nitrat Çözeltisi damlatılır.

Her damla 30 ppm klorüre tekabül eder.

5) Renk kiremit rengine dönünce;  Damla sayısı x 30 = mg/l ( ppm) klorürdür(Cl)