TANIMLAMA

“ER-CLEAN SAFETY” deterjan bazlı, nötr pH’lı genel temizleyicidir. Alüminyum ve çinko-silikat kaplamalı tanklarda bitkisel, hayvansal ve hafif mineral yağların giderilmesinde ve hidrokarbon türevi kirliliklerin temizlenmesinde kullanılır.

KULLANIM AVANTAJLARI

  • İyi çözünen ve az köpüren noniyonik yüzey aktiflerden oluşur.
  • Madeni yağlar, gaz yağları, hidrokarbon ürünleri ve kimyasalları için etkili bir temizleyicidir.
  • Ftalat ve parafinin temizlenmesinde, istenmeyen kötü kokuların giderilmesinde kullanılır.
  • Çinko-silikat kaplı tanklar dahil hemen hemen her türlü yüzeyin temizliğinde güvenle kullanılabilir.
  • Hidrokarbon giderici olarak da kullanılır.
  • Güvertedeki ve gemilerin dış yüzeylerindeki kirliliklerin temizlenmesinde kullanılabilen genel temizleyicidir.
  • Nonil fenol etoksilatları veya diğer östrojenik bileşikleri içermez.
  • Solvent, asit, alkali ve fosfat içermez.
  • Çevreye ve insan sağlığına bir zararı yoktur.
  • Deniz suyu ile kullanıma uygundur.

DOZAJLAMA BİLGİSİ

Ön Yıkama:

Tanklarda ER-CLEAN SAFETY ile temizlik yapmadan önce, katı olmayan yağlar için, tankları 50°C deki sıcak suyla yıkayınız. Katı ve yarı-katı yağlar için ön yıkama soğuk suyla yapılmalıdır ve ardından oksitlenmeyi önlemek ve yağların tekrar katılaşmasını önlemek için derhal boşaltılmalıdır.

Sirkülasyon Metodu:

Boş bir slop tankın içerisinde ya da pompa dairesinin hemen yakınındaki bir tankın içerisinde temizlik solüsyonunu hazırlayınız. Sonrasında, ısıtıcı ve tank yıkama sistemi yardımıyla solüsyon tanklarda sirküle ettirilir. Kimyasal solüsyon, süzdürme devresi borusuyla tanktan slop tankına geri döner. Bazı gemilerde, kimyasal solüsyonun sıcaklığını korumak için tank yıkama sistemi ısıtıcısından itibaren, slop tankı ve tank yıkama pompası arasında geçici bir bağlantı yapmak gerekebilir. Kimyasal solüsyonun sürekli sirkülasyonunda yeterli hacimsel miktarın sağlanabilmesi için slop tank, boru hatları ve pompaların kapasiteleri dikkatlice hesaplanmalıdır. Kimyasal solüsyon miktarının yanında temizlenecek olan tankların durumuna ve boyutlarına bağlı olarak, tek bir kimyasal solüsyon ile genellikle sadece 3 tank tam anlamıyla temizlenir. Bu yöntem için tek dezavantajdır. Sonrasında temizliğe devam edilmeden önce yeni bir kimyasal solüsyon hazırlanmalıdır. ER-CLEAN SAFETY, kirliliğe bağlı olarak %0,5-3 lük çözelti halinde 2-6 saat boyunca sirküle ettirilir. Su sıcaklığı yaklaşık olarak 35-60 °C olmalıdır. Sirkülasyondan sonra tanklar bol su ile durulanmalıdır.

Ürün uygun oranda seyreltilerek ayrıca fırça, sünger kullanılarak da yüzey temizliğinde kullanılabilir.