TANIMLAMA

EK-1J ürünü Buhar Jeneratörleri için katkı maddesidir. Buhar Jeneratörü suyuna belli oranlarda dozlama yapılarak jeneratör içerisinde oluşabilecek kireç, çamurlanma ve korozyonun önüne geçer. Komple bir üründür. Jeneratör suyu içerisinde Oksijen Korozyonu, Kireçlenmeyi kontrol ettiği gibi aynı zamanda da Alkaliniteyi dengeler.

KULLANIM AVANTAJLARI

  • Düzenli kullanımda jeneratör içerisinde oluşabilecek kireç, korozyonun önüne geçerek ciddi oranda enerji tasarrufu sağlar.
  • Düzenli kullanımda ani duruşların, patlama, delinme, tıkanmaların önüne geçer ve periyodik bakımlarda ekstra temizlik işlemine gerek kalmadan hem zaman hem maddi tasarruf sağlar.
  • Jeneratör sistemleri az suyla hızlı buhar üreten makineler olduğundan hassas sistemlerdir ve EK-1J kullanımı bu sistemlerin ve ısıtma borularının ömrünün maksimumda kalmasını sağlar.

DOZAJLAMA BİLGİSİ

EK-1J buhar jeneratör suyunda koruyucu ilaç yoksa veya su değiştirilmiş ise bir seferlik şoklama amaçlı (kazanı ilaca doyurmak) 1 ton su için 150 gr, akabinde ilave edilen her ton su başına 50-100 gr. gelecek şekilde yapılır. En ideal dozaj yeri besi suyu giriş hattı, degazörün su mahali veya kondens (hotwell) tankıdır. Dozlama işleminin dozaj pompası ile yapılması uygulamanın sürekliliği için önerimizdir.