DEĞER HİDROSİKTLER KARBONATLAR BİKARBONATLAR
p=o m
p=m m
2p=m m
2p>m 2p-m 2(m-p)
2p<m 2p m-2p

p=o ise alkalinite yalnız bikarbonattan gelir.

p=m ise alkalinite yalnız hidroksitten gelir.

2p=m ise alkalinite yalnız karbonattan gelir.

2p>m ise alkalinite karbonat ve hidroksitten gelir.

2p<m ise alkalinite karbonat ve bikarbonattan gelir.

pH TESTİ

0-14 aralığındaki pH kağıdı ölçülecek solüsyona daldırılıp 1 sn sonra çıkarılır ve renk pH kutusundaki renk skalasından okunarak pH değeri tayin edilir.