Fosfat (Duyarlık 0,5 – 30 mg/l (ppm) PO4-3) Metodu :

1) Test tüpü, test edilecek su ile birkaç kere çalkalanır.

2) Test tüpü, 5 ml. işaretli çizgiye kadar test edilecek su ile doldurulur.

3) PO4 – A indikatöründen 2 damla damlatıp 10 saniye çalkalanır. Daha sonra 2 damla PO4 – B indikatöründen damlatılır.

4) Test tüpünün kapağı kapatılır ve iyice çalkalanır.

5) 1- 2 dakikada beliren renk, renk eşeli ile karşılaştırılır. En yakın renk mg/l olarak sudaki ortofosfat değerini verir. Renk karşılaştırması 5 dakika içinde yapılmalıdır.