NİTRİT TESTİ (test çubuğu yöntemi ile)

 1. Sadece gerektiği kadar test çubuğu çıkartın. Test çubuğunu aldıktan sonra hemen kabın ağzını kapatın.Test alanına dokunmayın.
 2. Çubuğu 1 saniyeliğine ölçüm yapılacak sıvıya batırınız. (pH 2-12)
 3. Sıvının içinde sallayınız.
 4. 60 saniye bekleyiniz.
 5. Renk skalasında karşılaştırınız. Eğer nitrit mevcutsa test çubuğunda renk turuncudan kırmızıya döner.

Ölçüm Aralığı: 0.1-3 g/L NO2,100-3000 PPM NO2

Renk Derecelendirmesi:

0=0 PPM NO2
0.1=100 PPM NO2
0.3=300 PPM NO2
0.6=600 PPM NO2
1=1000 PPM NO2
2=2000 PPM NO2
3=3000 PPM NO2

NİTRİT TESTİ (titrasyon yöntemi ile)

Nitrit (Duyarlık 1damla = 25 mg/l (ppm)) Metodu :

 1. Test tüpü test edilecek su ile birkaç kere çalkalanır. Enjektör yardımı ile test edilecek sudan 1 ml koyup 5 ml çizgisine kadar saf su ile tamamlanır.
 2. 4 damla Ferroin İndikatörü damlatıp tüpü içindekileri dökmeden çalkalanır Renk kırmızıdır.
 3. Test tüpünün kapağı açılır ve tüp yavaşça çalkalanarak damla damla Nitrit Titrasyon Çözeltisi damlatılır.
 4. Renk maviye dönerse çalkalamaya devam edilir. Tekrar kırmızıya dönerse mavi renk sabit kalana kadar dikkatle titre etmeye devam edilir.
 5. Renk mavi kalınca titrasyon tamamlanmış demektir.
 6. Her damla Titrasyon Çözeltisi 25 mg/l Nitrite(NO2ˉ)  tekabül eder.
 7. Titrasyon çözeltisi damla sayısı x 5 x 25 = size numunedeki nitrit miktarını mg/l (ppm) olarak verecektir.