Toplam Sertlik Metodu :

1) Test tüpü test edilecek su ile birkaç kere çalkalanır.
2) Test tüpünün 5 ml. işaretli çizgisine kadar test edilecek su ile doldurulur.
3) İki damla MB Indikatör damlatınız. Kapağı kapatın ve kuvvetlice çalkalayın.
4) Renk mavi kalırsa suda sertlik verici iyon yoktur.

(su yumuşaktır)

5) Renk pembe olursa, Toplam Sertlik Titrasyon Çözeltisinden damla damla ilave edin ve renk önce mora sonra maviye dönene kadar kabı yavaşça çalkalayın ve damla miktarını sayın.
6) Her bir damla Titrasyon Çözeltisi =1 Fr0 (1 Fransız Sertliğine eşittir).

Bilgi: 1 Fr0 = 10 ppm CaCO3  =  0,2 epm  = 0,2 mval/l

1 epm = 50 ppm CaCO3 =   1 mval/l