SUDA AMONYUM TESTİ

  (Duyarlılık 0,5-10 ppm NH4)

  1. Test tüpü test edilecek su ile birkaç kere çalkalanır.
  2. Test tüpünün 2,5 ml işaret çizgisine kadar numune su ile doldurulur.
  3. Test Tüpünün 5 ml çizgisine kadar Amonyum A-2N Bazik İndikatör ile tamamlanır. Tüpün kapağı kapatılıp 10 dakika kuvvetle çalkalanır.
  4. Test tüpüne 3 damla Amonyum-B İndikatörü damlatılır,3 damla da Amonyum-C İndikatörü damlatılır.
  5. Test tüpünün kapağı kapatılır ve kuvvetlice çalkalanır.
  6. Oluşan renk, renk eşeli ile karşılaştırılır. Benzer renk Amonyum miktarını ppm(mg/lt) biriminden gösterilir.

Bilgi: N= NH4 x 0,77