SUDA HAVUZ SUYU TEST KİTİ

KLOR TESTİ

Suda Klor Test Kiti-O.Tolidin (Duyarlılık Klor 0,1-3,0 ppm)

  1. Test tüpü test edilecek su ile birkaç kere çalkalanır.
  2. Test tüpü klor tarafının işaretli yerine kadar test edilecek su ile doldurulur(sarı kapaklı bölüm)
  3. Klor indikatöründen 4 damla damlatılır. Kapağı kapatılarak kuvvetlice çalkalanır.
  4. Oluşan renk klor renk eşeli ile karşılaştırılır. Benzer renk klor miktarını ppm (mg/lt) biriminden gösterir.

pH TESTİ

(Duyarlılık  6,8-8,2 ) 

  1. Test tüpü test edilecek su ile birkaç kere çalkalanır.
  2. Test tüpü klor tarafının işaretli yerine kadar test edilecek su ile doldurulur.(Kırmızı kapaklı bölüm)
  3. pH indikatöründen 4 damla damlatılır. Kapağı kapatılır ve kuvvetlice çalkalanır.
  4. Oluşan renk pH renk eşeli ile karşılaştırılır. Benzer renk pH değerini gösterir.