TANIMLAMA

“TANK TEMİZLEYİCİ” solvent bazlı tank temizleyicidir.

Püskürtme, sprey veya sirkülasyon yöntemleri kullanılarak uygulanan, ağır mineral yakıtlar ve yağların emülsifiye edilerek temizlenmesini sağlayan tank temizlik kimyasalıdır.

KULLANIM AVANTAJLARI

  • Ham ve rafine petrolün temizliğinde kullanılır.
  • Sintine boşluklarının ve makine odalarının yağının temizlenmesinde kullanılır.
  • Yağ ve gresin genel temizliğinde kullanılır.
  • Kullanımı kolaydır.
  • Epoksi ve çinko silikat kaplı yüzeyler dahil her türlü metallerde güvenle kullanılabilir.

DOZAJLAMA BİLGİSİ

Ön yıkama

TANK TEMİZLEYİCİ ile temizlik öncesi tanklara, yaklaşık 50 oC’deki sıcak su ile ön yıkama yapılması tavsiye edilir. Ancak ham petrol, kuru ya da yarı kuru yağların temizliği yapılacaksa, ön yıkama işlemi soğuk su ile yapılmalıdır.

Kargo Tankları için Doğrudan Püskürtme Metodu

Konsantre TANK TEMİZLEYİCİ, havalı bir varil pompası aracılığıyla güvertedeki otomatik tank temizleme sistemi hattının basıncıyla önceden belirlenmiş miktarda yüzeye püskürtülür. Püskürtme oranı 100 ltr suya 0,1-0,5 litre TANK TEMİZLEYİCİ olacak şekilde ayarlanarak temizleme işlemi 2-6 saat devam ettirilir. Ardından su ile durulama yapılır.

Elle Püskürtme Metodu

Konsantre TANK TEMİZLEYİCİ, bölmeler, çerçeveler, kirişler gibi kısımlara havalı varil pompasına bağlı basma hortumu ve püskürtme tabancası yardımıyla spreylenir. Ardından otomatik tank yıkama sistemi kullanılarak bol su ile durulama yapılır. Bölgesel temizliklerde, püskürtücü içeren yangın hortumu gibi elle taşınır hortum kullanın. Elle püskürtme, kimyasal tüketimi bakımından en ekonomik temizlik yöntemidir. Ancak, tank içerisine personel girdiği için tank içerisinin iyi bir şekilde havalandırılmasını gerektirir. Elle Püskürtme süresi tank ölçülerine yani toplam tank yüzeyine bağlı olarak değişir.

Sirkülasyon Metodu

Boş bir slop tankın içerisinde ya da pompa dairesinin hemen yakınındaki bir tankın içerisinde, temizlik solüsyonunu hazırlayınız. Sonrasında, ısıtıcı ve tank yıkama sistemi yardımıyla solüsyon tanklarda sirküle ettirilir. Kimyasal solüsyon, süzdürme devresi borusuyla, tanktan slop tankına geri döner. Kimyasal solüsyonun hazırlandığı tank ve tank yıkama pompası arasına geçici bir bağlantı yapmadan tank yıkama ısıtıcısı (solüsyonun sıcaklığını sabit tutmak için) aracılığıyla solüsyonu tekrar sirküle etmek genellikle mümkün değildir. Kimyasal solüsyonun sürekli sirkülasyonunda yeterli hacimsel miktarın sağlanabilmesi için slop tank, boru hatları ve pompaların kapasiteleri dikkatlice hesaplanmalıdır. Kimyasal solüsyon miktarının yanında temizlenecek olan tankların durumuna ve boyutlarına bağlı olarak, tek bir kimyasal solüsyon ile genellikle sadece 3 tank tam anlamıyla temizlenir. Bu yöntem için tek dezavantajdır. Sonrasında temizliğe devam edilmeden önce yeni bir kimyasal solüsyon hazırlanmalıdır. Hazırlanacak solüsyonda istenilen TANK TEMİZLEYİCİ yüzdesi %2-6 dır. Ardından tatlı suyla ya da deniz suyuyla durulama yapılarak tam netice alınır.