TANIMLAMA

“TAŞ ASİT”, buhar/sıcak su kazanı, eşanjör, yoğuşturucu, evaporatör ve endüksiyonlama fırını gibi ısı değiştirici sistemlerinde suyun neden olduğu kireç ve korozyon birikintilerini temizlemek için amin esaslı inhibitörlerle güçlendirilmiş çok etkili bir asitli temizleyicidir. Alüminyum, çinko, galvanizli ve pirinç içeren metallerde kullanılmamalıdır.

KULLANIM AVANTAJLARI

  • Çinko, alüminyum, galvanizli yüzeyler ve çelik yüzeyler hariç tüm demir ve demir alaşımlı yüzeylerdeki zorlu pas ve kireç birikintilerini kolaylıkla ortadan kaldırır.
  • İçermiş olduğu amin esaslı inhibitörler sayesinde bakır, demir metallerinde koruyucu film oluşturur.
  • Isı transferi verimliliğini arttırır.
  • Herhangi bir ısıtma işlemine gerek kalmadan kirli yüzeylere direkt uygulanarak temizlik yapılabilir.

DOZAJLAMA BİLGİSİ

Temizlik işlemine başlamadan önce, kullanılacak olan TAŞ ASİT miktarını hesaplamak için yüzeyde biriken kireç miktarı belirlenmelidir. TAŞ ASİT’i miktarını hesaplarken, 3 kg TAŞ ASİT’inin 1 kg kireci temizlediğini dikkate alınız. Asidin, 1/3 veya1/4 oranında su ile seyreltilerek kullanılması tavsiye edilir. Ancak, sistemde yağ, gres ve karbonlaşmış kalıntılar mevcut ise, TAŞ ASİT ile temizlik yapılmadan önce firmamızın diğer bir ürünü olan ER-APC ile bir ön yıkama yapılarak bu kirler temizlenir.

Demir yüzeylerdeki kışır ve korozyon birikintilerini temizlemek için TAŞ ASİT, sirkülasyon ve daldırma yöntemleriyle uygulanabilmektedir.

Sirkülasyon yöntemi genellikle kazan, evaporatör, eşanjör ve hava kuleri gibi büyük sistemlerdeki kışır ve korozyonun temizlenmesinde uygulanır. Bu yöntemde, kazan işletme seviyesine kadar doldurulmuş olan TAŞ ASİT solüsyonu bir pompa ile blöften alınıp tekrar üst kapaktan kazan içerisine pompalanarak 20-24 saat boyunca sirküle ettirilir. Yüzeylerde biriken kışır miktarına bağlı olarak sisteme TAŞ ASİT solüsyonu eklenerek temizleme işlemine devam edilir.

Küçük parçaların temizliğinde ise genellikle daldırma yöntemi kullanılır. Bu yöntemde,  temizlenecek olan parçalar TAŞ ASİT çözeltisiyle doldurulmuş bir banyo içerisine daldırılır. Aynı zamanda solüsyon düzenli olarak karıştırılarak daha etkili bir temizlik işlemi gerçekleştirilir.

Bu yöntemlerle yapılan temizlikten sonra, sistem su ile çok iyi bir şekilde yıkanmalıdır. Ardından sistem, ERTEK ÜRÜNLERİ’ nden  %1’lik ERAY ile pH değeri 9-10 olana kadar nötralize edilir. Bu şekilde bir nötralizasyon işlemi yapılmazsa, sistemde kısa bir süre sonra tekrar paslanma oluşumu gözlenecektir.

TAŞ ASİT her zaman plastik bidonlarda bulunmalıdır. Ayrıca, suya asit ilave edilebilir ancak tersi kesinlikle yapılmamalıdır.