TANIMLAMA

ORGANİK ASİT-3S, alüminyum, bakır, pirinç, paslanmaz çelik, ısıtma kazanları, soğutma sistemleri, enjeksiyon makineleri, evaporatör, deniz suyu sitemleri ve klima sistemlerinde oluşan kireç ve pas birikintileri çıkartmak için uygulanır. Zayıf ve kokusuz asittir, dolayısıyla hassas metallerin temizliğinde uygundur.

KULLANIM AVANTAJLARI

  • Metallere zararsız olup, kokusuzdur, insan sağlığını tehdit etmez.
  • Zayıf asit olduğundan güvenle kullanılabilir ancak temizlik süresi biraz daha uzun olabilir.
  • Kireç ve pasın bulunduğu her metal üzerinde uygulanabilir.

DOZAJLAMA BİLGİSİ

ORGANİK ASİT-3S ile temizlik yapmadan önce ortamda eğer mineral yağ kalıntıları da var ise ER-APC ürünü ile öncelikle ortamdan yağı almak için ön temizlik yapılmasını öneririz.

Temizlik sirkülasyon yöntemi ile yapılacaksa 80 L suya 20-30 L. ORGANİK ASİT-3S, daldırma banyosu kurulacaksa 8 L suya 2-3 L. ORGANİK ASİT-3S konarak çözelti hazırlanır. Çözelti hazırlamada 45-50˚C’ye kadar ısıtılan su kullanılır ve çok iyi bir karıştırma, sirkülasyon veya hava uygulanırsa verim daha yüksek olur. Temizlik 12-15 saat yapılmalıdır. Yapılan temizlik esnasında zaman zaman asit solüsyonun pH kağıdı ile kontrol edilmesini öneririz. Ortamdaki kireç söküldükçe asit pH ı yükselecek ve solüsyon 6-7 pH lara geldiğinde asit iş yapmaz olacaktır. Bu durumda yeterli miktar ORGANİK ASİT-3S ilave edilmesi gerekebilir. Eğer pH 2-3 lerde ise asit hala çalışarak etkisini göstermeye devam edecektir. Temizlik sonrası temizlenen parça çok iyi yıkanmalı, veya firmamız ürünü ERAY’ın %1’lik solüsyonu ile 1-2 saat süre ile bekletilerek veya sirküle ettirilerek nötr edilmelidir. Nötralizasyon işlemi esnasında ortamın nötr olduğu pH kağıdı ile kontrol edilmelidir. pH 6-7 civarlarında istenen nötralizasyon sağlanmış olur.