DIRECTIONS FOR USE/ APPLICATION RATES AND DOSAGE RATES

Besi suyu girişine konsantre halde 5-10 ppm (mg/l) oranında sürekli olarak dozajlanmalıdır. Ürün her oranda seyreltme yapılarak da kullanılabilir. Seyreltme suyunun yumuşak su veya osmoz çıkış suyu olması önerilir. Seyreltme oranına göre dozaj oranı ayarlanmalıdır.