DIRECTIONS FOR USE/ APPLICATION RATES AND DOSAGE RATES

Revers Osmoz sistemlerinde membran yüzeylerinde inorganik çamur, mil, demir ve yağ oluşumunu temizleyen membran temizleme kimyasalıdır. Membran yüzeylerinde kristallenmeyi depoziti, demir kirliliğini eriterek membranın gözeneklerini açar ve ömrünü uzatır. Bakteriyolojik kirlilikler dahil etkilidir. Çözünmüş ve çözünmemiş demir üzerinde de etkilidir. Ürün 1/5 oranında sulandırılarak 3-6 saat süre ile sisteme verilerek sirküle ettirilir. Sirküle ettirilen solüsyon pH’ının 11.0-12.0 lerde olması performansı daha da arttıracaktır. Dolayısıyla bir pH kağıdı ile kontrol edilmesinde fayda vardır. Daha sonra sistem boşaltılarak temiz su ile 1-2 sefer 1 saat süre ile durulanması membranın ömrünü daha uzun kılacaktır.