DIRECTIONS FOR USE/ APPLICATION RATES AND DOSAGE RATES

Revers  Osmoz sistemlerinde membran yüzeylerinde inorganik kışır ve depozit oluşumunu temizleyen  membran temizleme kimyasalıdır. Membran yüzeylerinde kristallenmeyi, depoziti, demir kirliliğini eriterek membranın gözeneklerini açar ve ömrünü uzatır. İnorganik kışır içeren sularda etkilidir. Çözünmüş ve çözünmemiş demir üzerinde de etkilidir. Ürün 1/4 oranında sulandırılarak 3-6 saat süre ile sisteme verilerek sirküle ettirilir. Daha sonra sistem boşaltılarak temiz su ile 1-2 sefer 1 saat süre ile durulanması membranın ömrünü daha uzun kılacaktır.