TANIMLAMA

“ERCLEAN HCF”, su bazlı tank temizleyici ve hidrokarbon gidericidir. Yüzeylerden mineral yağların veya fuel oil kirliliklerini temizlemek için kullanılan Ertek Tank Temizleyici / Tank Temizleyici Extra ve hayvansal ve bitkisel yağların temizliğinde kullanılan Ertek ER-AC / ER-AC PLUS ürünleriyle yapılan temizliklerden sonra, tank yüzeylerinde halen bir miktar hidrokarbon kalabilmektedir. Yüzeylerdeki hidrokarbon varlığı wall wash testi ile tespit edilmektedir. Hidrokarbon tespit edilmesi durumunda, ERCLEAN HCF ile yüzeyler hidrokarbondan tamamen arındırılabilir.

KULLANIM AVANTAJLARI

  • Deniz suyu ve saf su ile tamamen çözünür.
  • Çinko-silikat kaplamalı tanklarda güvenle kullanılabilir. Epoksi kaplamalarda limitli uygulaması mevcuttur. (Maksimum konsantrasyon %10 ve maksimum sıcaklık 60°C olmalıdır.)

DOZAJLAMA BİLGİSİ

Püskürtme Yöntemi:

Tanklarda, TANK TEMİZLEYİCİ VEYA YAĞ&GRES TEMİZLEYİCİ ile temizlik yapıldıktan sonra maksimum sıcaklık olan 60 °C de bol su ile durulama yapılır. Ardından ERCLEAN HCF nin %15 lik çözeltisi tank yüzeylerine püskürtülür ve 30 dk boyunca etki etmesi beklenir. Son olarak sıcak distile su ile  durulama yapılır ve böylece hidrokarbon giderme işlemi tamamlanmış olur.

Bölgesel Temizleme:

Konsantre ERCLEAN HCF yi tank yüzeyine püskürtünüz. Uygulama için ayrıca fırça, pompa veya sprey ekipmanları da kullanılabilir. Tank yüzeyleri çok iyi bir şekilde ıslanana kadar ürünü uygulayın. Kimyasalın etki etmesi için 30 dk boyunca yüzeyde bekletiniz. Ardından bütün tank yüzeylerini 45-60 dakika boyunca 60°C deki sıcak suyla durulayınız. Distile su dışında normal su kullanıldıysa tanklara buhar veriniz. Bu uygulama Wall Wash Test yönteminde sorun yaratacak olan klorürlerin ortamdan uzaklaşmasını sağlar.

 

Sirkülasyon Yöntemi:

Kirlilik derecesine bağlı olarak, %2-5’lik ERCLEAN HCF solüsyonu hazırlayın ve 2-6 saat süre ile tankta sirküle ettirilir. Sikülasyon süresi boyunca solüsyon 40 – 60 ºC sıcaklıkta olmalıdır. Son olarak distile su ile durulama yapınız.