TANIMLAMA

ERCLAEN BUFFER, yüksek saflıkta yüklerden önce kargo tanklarından kurşun, klorür ve sülfit’in temizliğinde kullanılır.

ERCLEAN BUFFER çinko- silikat ve epoksi kaplı tanklarda kullanılan bir temizlik ürünüdür. Kurşunlu benzin, MTBE içeren benzin karışımları, karbon tetraklorit, metilen klorit ve saf nafta gibi yükler taşındıktan sonra tanklardan kurşun, klorür, sülfit ve hidrokarbonu temizler.

KULLANIM AVANTAJLARI

  • Biyolojik olarak doğada çözülür.
  • Hem epoksi hem de çinko silikat kaplama üzerinde kullanımı uygundur.
  • Temizlik süresini kısaltır.
  • Tanklardan kurşunlu benzin, sülfit içeren benzin karışımları, karbon tetraklorit, metilen klorit ve saf naftayı temizler.

DOZAJLAMA BİLGİSİ

Değişik kullanım metotlarına göre kullanım şekilleri aşağıda belirtilmiştir ancak tüm uygulamalar için geçerli olan ERCLEAN BUFFER’ın sulandırılmasında deniz veya nehir suyu kullanılmamasıdır. Sulandırma işleminde içme suyu kullanın.

SPREY METODU: ERCLEAN BUFFER’ı sulandırmadan 3-5 m2 tank yüzeyine 1 L uygulayın ardından 40 – 50 dakika ürünün etki etmesini bekleyin ve içme suyu ile iyice durulayın.

SİRKÜLASYON METODU: Slop tankında %10 luk bir ERCLEAN BUFFER – içme suyu karışımı hazırlayın, 50 – 60 oC ye ısıtın ve temizlik yapılacak tankta 1-2 saat sürküle ettirin. Ardından içme suyu ile tankları iyice durulayın. Eğer tankların klorür testinden geçmesini istiyorsanız, son durulamayı Deminarilize ( DI) su ile yapın.