TANIMLAMA

“ER-APC AQUA”, su bazlı kuvvetli alkali temizleyicidir. Gres, balmumu, bitkisel ve hayvansal yağ, çamur, kurum, kömür, karbon artıklarının temizliğinde kullanılır. Çok amaçlı bir üründür. Fırça,  sprey, yüksek ve düşük basınçtaki yıkama makineleri kullanılarak temizlik yapılabilir. İyi köpüren bir üründür.  Gerektiği takdirde, köpük katkısı ile de kullanılabilir.

KULLANIM AVANTAJLARI

  • Su bazlı bir üründür.
  • Toksik değildir, tamamen çevreci ve kullanımı güvenli bir üründür.
  • Nonilfenoletoksilatları veya diğer östrojenik bileşikleri içermez.
  • Seyreltilme oranı düşük olduğu için aynı zamanda ekonomik bir üründür.
  • Hidrokarbonlu solventler içermez.
  • Doğada çözünebilir.

DOZAJLAMA BİLGİSİ

ER-APC AQUA ile Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri kullanılarak temizlik yapılacaksa, 1 birim ER-APC AQUA, 4-5 birim su oranında bir çözelti hazırlanır.  Hazırlanan çözelti ile kirli yüzeyde temizlik işlemi yapılır, 1 ltr çözelti 10-15 m2 lik alanı temizlemeye yeterli gelecektir. Kirli yüzeye uygulanan çözelti 30-45 dakika aralığında yüzeyde bekletilir. Ardından 60-80 °C deki sıcak suyla yıkama yapılır. Temizlik gerçekleşmemiş ise aynı işlem tekrar uygulanır.

Kargo Tanklar için Püskürtme Metodu:

Tank yıkama makinesi ile yıkama yapılan kargo tanklarında 1 ton suya 10-30 litre ER-APC AQUA koyularak bir yıkama çözeltisi hazırlanır. (% 1-3)

Spreyleme Metodu:

ER-APC AQUA, konsantre veya %20 lik çözeltisi hazırlanarak yüzeye spreylenir, 20-30 dakika boyunca kirli yüzeyde bekletilir ve ardından su ile yıkama yapılır. Çözeltinin kirli yüzeyde bekletilmesi esnasında yüzey mutlaka ıslak tutulmalıdır.

Sirkülasyon Metodu:

ER-APC AQUA dan 1 ton suya 10-30 litre koyularak yıkama çözeltisi hazırlanır. (%1-3) Hazırlanan yıkama çözeltisi ile tank sirküle ettirilir.

Kargo Tankları ve Ambarları Temizliği:

ER-APC AQUA, hayvansal, bitkisel, balık yağı, balmumu yükleri sonrası kirli tank yıkamalarında ve kurum, kömür gibi dökme yüklerden sonra ambarların temizliğinde kullanılabilir.