TANIMLAMA

“ER-HDC”, ağır derecede hidrolik yağlar, kauçuk, yakıt yağları ve dizel yağlarına maruz bırakılmış yüzeyler için formüle edilen su bazlı güçlü yağ sökücüdür. Kauçuk ve lastik fabrikaları, petrol rafinerileri ve gemiler için ideal bir temizlik çözümüdür.

KULLANIM AVANTAJLARI

  • Saf suda veya deniz suyunda %100 çözünür.
  • Tamamen çevreci bir üründür.
  • Uygulanma alanı geniştir, çok amaçlı temizleyicidir.
  • Temizlik yapılan yüzeyde kalıntı bırakmaz.
  • Yüksek konsantrasyonlu bir üründür.
  • Seyreltilme oranı düşük olduğu için aynı zamanda ekonomik bir üründür.
  • Yanıcı değildir.
  • Hoş kokuludur.
  • Nonilfenol etoksilatları veya diğer östrojenik bileşikleri içermez.

DOZAJLAMA BİLGİSİ

ER-HDC nin seyreltilme oranı yüzeydeki kirliliğe bağlıdır. Hafif temizliklerde % 2-3 sulandırılarak kullanılır. 5-15 dakika yüzeyde bekletilir ve silme işlemi uygulanır. Ağır Kir ve Yağlı Yüzey Temizliğinde ER-HDC nin %18-50 lik çözeltisi hazırlanır. Daha iyi sonuç alabilmek için çözeltiyi ısıtınız. Tüm yüzey ve zeminlerde kullanılabilir, korozif olmayan bir üründür.

Tank Temizliğinde kullanılacaksa, özellikle kurşunlu benzin, karbon tetraklorür temizliğinde % 0,1-1’lik çözeltisi ile tank sirküle ettirilebilir veya su jeti ile püskürtülebilir. Kapalı ortamlarda kullanıma son derece uygundur. Korozif değildir ve rahatsız edici koku yapmaz, kötü koku olan ortamı temizleyerek kokuyu önler.  ER-HDC ile temizlik yapılırken paspas, fırça veya bez kullanılabilir.