TANIMLAMA

ERCLEAN LIME ambarlardan ve metal yüzeylerden kireç taşı, sönmüş kireç kalıntıları, ve kuru kireç kalıntılarını temizlemek üzere formüle edilmiş asit bazlı konsantre bir üründür. Ürün yüzey aktifler özel korozyon inhibitörleri ve kuvvetli asitlerden oluşmakta ve bu sayede kuvvetli alkali ortamları nötralize eder. Galvanizli, alüminyum, kurşun ve çinko kaplı yüzeylerde KULLANMAYIN.

KULLANIM AVANTAJLARI

  • Çok hızlı etki eder.
  • Alüminyum, çinko, kurşun ve galvanizli yüzeyler hariç tüm metal yüzeylerde güvenle kullanılabilir.
  • Sulandırma yapılabilir, yanıcı değildir.
  • Kauçuk ve plastik üstünde bilinen olumsuz bir etkisi yoktur.
  • Diğer kimyasallarla beraber kullanılabilir.
  • Pas ve tuz kalıntılarını da temizleyerek bunları temizlemek için başka kimyasala gerek bırakmaz.

DOZAJLAMA BİLGİSİ

Ürünün kullanım miktarı birçok etkene ( temizlenecek kirliliğin miktarı, tankların büyüklüğü, ürünün yüzeyde kalma süresi ve uygulanan metot) göre değişmektedir. Bu sebepten dolayı ürünün kullanım miktarını en iyi belirleyecek olan uygulayıcıdır.

 

Enjeksiyon Yöntemi: Bu metot da yüksek basınçlı bir makine ile %50 ERCLEAN LIME ve %50 su ile hazırlanmış solüsyon tank yüzeylerine püskürtülür. Ürünün etki etmesi için 15 – 20 dakika beklenir ve yine yüksek basınçlı yıkama makinesi kullanılarak su ile temizlenir ve kurumaya bırakılır.

Ürünün sulandırma yüzdesi tanktaki kireç kalınlığına ve sertliğine bağlı olarak değişebilir.

 

Emdirme Yöntemi: Bu yöntemde ürün sulandırmadan konsantre kullanılır. Konsantre ürün el gereçleri ile ( fırça, sert sünger, vs…) yüzeye uygulanır. Uygulama ardından ürünün kirece işlemesi için 30 – 40 dakika beklenir ardından su ile durulanır ve kurumaya bırakılır. Genelde bu yöntem kirliliğin çok yoğun olduğu durumlarda tercih edilir.