KULLANIM AVANTAJLARI

  • Enerji tasarrufu sağlar.
  • Verimi arttırır.
  • Kapalı devre ısıtma veya soğutma sistemlerinde kışır ve korozyon oluşumunu engelleyerek sistemde ve hatlarda delinmeleri, çatlakların oluşmasına mani olur.
  • Korozyon, kireç, kışır ve birikintinin önüne geçer.
  • Sistemin ömrünü uzatır. Bakır, alüminyum ve galvaniz metallerini koruyucu inhibitörlerle takviye edilmiştir.

DOZAJLAMA BİLGİSİ

Sistemde herhangi bir soğutma suyu inhibitörü yok ise ilk dozaj tona 4 kg’ dır. Sonraki dozaj ise, takviye edilen her ton su için 2 kg’ dır.