TANIMLAMA

ERYAK 300, emülsiyon kırıcı özel solventler içeren bir üründür. İçerdiği bu özel solventler sayesinde yakıt içerisindeki suyun kırılarak ayrışmasında oldukça etkilidir. ERYAK 300, yakıt depolarındaki kirlilikleri de çözer.

ERYAK 300 içerisindeki dağıtıcılar ve emülsiye ediciler, yakıttaki su molekülleri ve parafini ayrıştırır ve daha iyi yanma olmasını sağlar. ERYAK 300, yakıtı inceltir ve daha fazla akışkanlık sağlar.

KULLANIM AVANTAJLARI

  • Yakıtı inceltir ve akışkanlığını arttırır. Bu sayede yakıtın tanklara ve makineye kolay pompalanmasını sağlar.
  • Yağ emülsiyonu içerisindeki suyu kırar ve çökeltme tankı ve santrifüjdeki suyun çoğunu ayırır.
  • Yakıtın homojenliğini ve stabilizasyonunu sağlayarak yanmayı arttırır.
  • Yakıt tanklarında birikinti ve çamur oluşmasını önler.
  • Metalik elementlerin uzaklaştırılmasını kolaylaştırır.
  • Yakıtın diğer fiziksel özelliklerini değiştirmeden viskozitesini düşürerek yakıtın akışkanlığını arttırır.

DOZAJLAMA BİLGİSİ

ERYAK 300 yakıt deposu tankı içerisine direk olarak ya da içeriğindeki aktif bileşenlerin daha iyi dağılmasını sağlamak için yakıt taşıma sisteminin ilk aşamasında dozaj pompası ile uygulanabilir. 60-70 oC sıcaklıktaki hem yakıt çökeltme tankında hem de yakıt santrifüjlerinde suyun ayrışması sağlanacaktır. Suyun tankın dibinde biriktiği çökeltme tanklarında ayrışma daha yavaş olur. Biriken su tank dibinden alınmalıdır. Ayrışma yakıt santrifüjlerinde daha hızlıdır.

Yakıt analizinde elde edilen suyun hacimsel miktarı dikkate alınarak ürünün dozajlanması aşağıdaki tabloya göre yapılacaktır.

Ürün miktarı (ltr) / Akaryakıt (HFO) miktarı (ltr) 1/5000 1/2500 1/1250 1/500
Hacimsel su yüzdesi (%) 0.5-1.0% 1.0-2.0% 2.0-3.0% 3.0-5.0%