TANIMLAMA

Kazanların yanma mahallindeki (ateş tarafında) ve dizel motorların egzoz sistemlerindeki zamanla oluşan kurum ve külün temizlenmesi amacı ile kullanılır. Kurumun normalde yanma sıcaklığı 600 oC civarındadır. Kazan ve egzoz sistemlerinde sıcaklık bu kadar yüksek olmadığı için bu sistemlerde birikir ve ısı değiştiricilerinin üstünde ve egzoz sistemlerinin içinde kurum katmanları oluştururlar. Isı değiştiricilerinde oluşan bu kurum katmanları ısının etkili bir şekilde transferini engeller ve daha fazla yakıt tüketimine neden olur. Su bazlı magnezyum içerikli KURUM TEMİZLEYİCİ, kurumun yanma sıcaklığını 250 oC nin altına düşürerek kurumun sistemin içindeki sıcaklık ile yanmasını ve kolay temizlenen küle dönüşmesini sağlar. Sıvı Kurum Temizleyici’nin Toz Kurum Temizleyici’den farkı ise, Sıvı Kurum Temizleyici, ısı değiştiricilerinde, süper ısıtıcılarda, ekonomizer ve egzoz hatlarında oluşabilecek asit oluşumlarının önüne geçmesi ve tamiri çok pahalıya mal olacak korozyonu engellemesidir.

KULLANIM AVANTAJLARI

  • Zararsız bir sıvıdır, cüruf oluşumunu engeller
  • Asit korozyonunu ve yüksek ısı korozyonunu engeller
  • Kurum ve kül kalıntılarını temizler.
  • Olası kurum yangınlarının önüne geçer.
  • Çelik yüzeylerde oluşan kurumu temizleyerek, sebep olabileceği aşınma ve metal eskimesinin önüne geçer.
  • Kurumun ve isin yanma sıcaklığını düşürür ve kolay bir şekilde yanmalarını sağlayarak geride kolayca temizlenen kül bırakır.
  • Alev tarafındaki kurumu temizleyerek, ısı transferinin artmasını sağlar, bu da kazanın etkinliğini arttırır, yakıt tasarrufu sağlar.
  • Bakım masraflarını düşürür.

DOZAJLAMA BİLGİSİ

Kazanlarda: Kullanılacak ürün miktarı kazanın yapısına, kullanım şartlarına kirliliğin boyutuna gibi birçok faktöre göre değişiklik gösterebilir. Ancak önerdiğimiz dozaj kullanılan her 5-6 ton yakıt için 1 L dir. Ürün kazanın uygun bir yerinden alev hattının içinden yanma mahallinin arkasına doğru püskürtülmelidir.

Dizel Motorlar: Önerilen kullanım miktarı 10 ton yakıt için 1-2 L dir. Direk olarak egzoz sistemine uygulanmalıdır. Ürünü temizlemek istediğiniz bölgenin önüne (gaz geliş yönüne göre) uygulamalısınız ki egzozdan gelen gazların itişi ile temizlemek istediğiniz alana gitsin.