TANIMLAMA

Kazanların yanma mahallindeki (ateş tarafında) ve dizel motorların egzoz sistemlerindeki zamanla oluşan kurum ve külün temizlenmesi amacı ile kullanılır. Kurumun normalde yanma sıcaklığı 600 oC civarındadır. Kazan ve egzoz sistemlerinde sıcaklık bu kadar yüksek olmadığı için bu sistemlerde birikir ve ısı değiştiricilerinin üstünde ve egzoz sistemlerinin içinde kurum katmanları oluştururlar. Isı değiştiricilerinde oluşan bu kurum katmanları ısının etkili bir şekilde transferini engeller ve daha fazla yakıt tüketimine neden olur. KURUM TEMİZLEYİCİ (TOZ) Kurumun yanma sıcaklığını 250 oC’ nin altına düşürerek kurumun sistemin içindeki sıcaklık ile yanmasını ve kolay temizlenen küle dönüşmesini sağlar.

KULLANIM AVANTAJLARI

  • Kurum ve kül kalıntılarını temizler.
  • Olası kurum yangınlarının önüne geçer.
  • Çelik yüzeylerde oluşan kurumu temizleyerek, sebep olabileceği aşınma ve metal eskimesinin önüne geçer.
  • Kurumun ve isin yanma sıcaklığını düşürür ve kolay bir şekilde yanmalarını sağlayarak geride kolayca temizlenen kül bırakır.
  • Alev tarafındaki kurumu temizleyerek, ısı transferinin artmasını sağlar, bu da kazanın etkinliğini arttırır, yakıt tasarrufu sağlar.
  • Bakım masraflarını düşürür.

DOZAJLAMA BİLGİSİ

Kazanlarda: Kazanın uygun bir noktasından ilacı yanma odasına püskürtün. Ardından kazanı az hava ile ateşleyin 10 – 15 dakika kadar alevlenmeyi sağlayın. Havayı arttırarak yanmayı kontrol edebilirsiniz.

Dizel Motorlar: Direk olarak egzoz sistemine uygulanmalıdır. Ürünü temizlemek istediğiniz bölgenin önüne ( gaz geliş yönüne göre ) uygulamalısınız ki egzozdan gelen gazların itişi ile temizlemek istediğiniz alana gitsin.

İdeal Dozajlar:

Skoç kazanlarda; ilk olarak 2 hafta boyunca günde 2 kere fırın başına 0.5 Kg. daha sonra günlük fırın başına 0.5 Kg.

250 psi ye kadar olan kazanlarda; ilk olarak bir hafta boyunca günde 2 kere, kazan başına 1 Kg. daha sonra kazan başına 1-1.5 Kg. her gün.

250 psi den büyük basınçlı su tüplü kazanlarda;

6800 Kg/saat buharlaşma oranına kadar, ilk olarak bir hafta boyunca günde 2 kere, kazan başına 1 Kg. daha sonra günde 2-2.5 Kg.

6800-11300 Kg/saat arası buharlaşma oranı, ilk olarak bir hafta boyunca günde 2 kere, kazan başına 2 Kg. daha sonra günde 3-3.5 Kg.