TANIMLAMA

ERBİYOSİT-A değişik endüstrilerde görülen yosun, bakteri, maya, midye ve mantarların ve bunların neden olduğu kirliliğin önüne geçmek için kullanılan bir biyosittir. Geniş kullanım alanına sahiptir. Bunlar kağıt endüstrisi, metal kesme yağlarının korunumu, tekstil endüstrisinde yağ emülsiyonlarının korunumu, boya ve yüzey yalıtım maddeleri, endüstriyel soğutma kuleleri, deniz suyu sistemleri, fuel-oil endüstrisi ve dezenfektanlar olarak sıralanabilir.

KULLANIM AVANTAJLARI

  • Biyolojik kirlenmeyi ve aşınmayı (korozyonu) asgariye indirir. Böylece sistemin verimi ve ömrü uzun olur.
  • Isı transfer performansını maksimumda tutar ve böylece verim yüksek olur.
  • Bakım, arıza maliyetlerini, sürekli kontrol gözlemini ve maliyetini düşürür.
  • Hem uygulaması kolay hem de maliyeti oldukça düşüktür.

DOZAJLAMA BİLGİSİ

Bu tarz uygulama programlarına başlanmadan önce sistemin ön temizlikten geçirilmesi tavsiye olunur. Bunun sebebi eğer sistemde önceden oluşmuş kabuklu kirleticiler var ise, bu ürün uygulamasıyla bunlar yerlerinden sökülüp öleceğinden dolayı soğutma bloklarını tıkayabilir.

Bakteri üremesinin fazlaca olduğu sistemlerde öncelikle sistemi temizleme ve kontrol altına alma amacıyla şok uygulamalar yapılabilmektedir. Şok uygulama genellikle % 0.05 şeklinde yani 100 tona 50 Kg şeklinde sistem kontrol altına alınana kadar haftada 1-4 kez tekrarlanmalıdır. Daha sonra ilave dozaj ton suya 20-100 gr. (100 ton suya 2-10 Kg.) gelecek  şekilde uygulanmalıdır. ERBİYOSİT-A nın en iyi enjeksiyon yeri kinistinden hemen sonrasıdır.