TANIMLAMA

ERFOS-3 Buhar kazanlarında kışır, çamur ve çökelti şeklindeki sludge ve köpürmeyi önleyici, sertlik ve fosfat düzenleyici etkili bir kazan suyu katkı maddesidir. Suya sertlik veren iyonlarla reaksiyona girerek onların çökmesini engeller ve blöfle atılmasına yardımcı olur.

KULLANIM AVANTAJLARI

  • Düzenli kullanımda kazan içerisinde oluşabilecek kireç ve çamurun önüne geçerek ciddi oranda enerji tasarrufu sağlar. Boruların ömrünü uzatır.
  • Düzenli kullanımda ani duruşların, tıkanmaların önüne geçer ve periyodik bakımlarda ekstra temizlik işlemine gerek kalmadan hem zaman hem maddi tasarruf sağlar.
  • Düzenli kullanımında kazanın rejim süresini kısaltarak (çalıştığı andan itibaren buharı üretme süresi) hem enerji maliyetini azaltır hem de buhar kalitesini arttırır.

DOZAJLAMA BİLGİSİ

ERFOS-3 bir kışır inhibitörüdür. ERFOS-3 başlangıçta ton su başına 200 ml; devamlı dozaj ise ton su başına 40 ila 100 ml. gelecek şekilde dozajlanır. ERFOS-3 kazan suyu katkısı kimyasal enjeksiyon pompası ile su dramına veya ekonomizer girişine ilave edilebilir.