TANIMLAMA

Buhar kazanlarında korozyon, kışır, çökelti şeklindeki çamuru ve köpürmeyi önleyici, organik bileşiklerin karışımı, etkili bir kazan suyu katkı maddesidir. Kuvvetli poliakrilat içerikli olduğundan sertlik kaçakları ile reaksiyona girdiklerinde, su içerisinde yüzeylere yapışma temayülü olmayan bileşikler oluşturdukları gibi aynı zamanda kazanda mevcut olan kışır (kireç) ve korozyon (pas) birikintilerini sökerek blöfle atılmasını sağlarlar. Dolayısıyla hem kazanı korur hem de mevcut birikintiyi sökerek enerji maliyetini düşürerek kazan verimini arttırır. Uçucu amin esaslıdır. EK-4, kışır ve korozyon inhibitörüdür.

DOZAJLAMA BİLGİSİ

EK-4 başlangıçta ton su başına 200 gr, devamlı dozajda ise, ton su başına 60-100 gr. gelecek şekilde yapılır. En ideal dozaj yeri besi suyu giriş hattı, degazörün su mahali veya kondens (hotwell) tankıdır.