TANIMLAMA

EK-1P ürünü Buhar Kazanları ve Sıcak Su Kazanları için toz formda olan katkı maddesidir. Kazan suyuna belli oranlarda dozlama yapılarak kazan içerisinde oluşabilecek kireç, çamurlanma ve korozyonun önüne geçer. Kazan içerisinde Oksijen Korozyonu, kireçlenmeyi kontrol ettiği gibi aynı zamanda da Alkaliniteyi dengeler.

KULLANIM AVANTAJLARI

  • Düzenli kullanımda kazan içerisinde oluşabilecek kireç, korozyonun önüne geçerek ciddi oranda enerji tasarrufu sağlar.
  • Kazan borularının ömrünü maksimumda tutar.
  • Düzenli kullanımda ani duruşların, patlama, delinme, tıkanmaların önüne geçer ve periyodik bakımlarda ekstra temizlik işlemine gerek kalmadan hem zaman hem maddi tasarruf sağlar.
  • Düzenli kullanımında kazanın rejim süresini kısaltarak (çalıştığı andan itibaren buharı üretme süresi) hem enerji maliyetini azaltır hem de buhar kalitesini arttırır.

DOZAJLAMA BİLGİSİ

EK-1P  kazan suyunda koruyucu ilaç yoksa veya su değiştirilmiş ise bir seferlik şoklama amaçlı (kazanı ilaca doyurmak) 1 ton su için 400 gr, akabinde ilave edilen her ton su başına 50 gr. gelecek şekilde yapılır. En ideal dozaj yeri besi suyu giriş hattı, degazörün su mahali veya kondens (hotwell) tankıdır. Dozlama işleminin dozaj pompası ile yapılması uygulamanın sürekliliği için önerimizdir. Ürün toz formda olduğundan 1/10 oranında sulandırılırsa kullanım miktarı da 10 kat arttırılmalıdır. Sulandırma işleminin mümkün mertebe saf su ile yapılmasını öneririz.