DESCRIPTION

EK-1P is an additive for the Steam Boilers and Hot Water Boilers. Dosing certain amounts EK-1P to the water provides protection against furring, ooze and corrosion which may occur in the boiler. It is a complete product. While controlling Oxygen Corrosion, Furring in the boiler, it balances Alkalinity as well.

APPLICATION, FEATURES & BENEFITS

  • In regular use, it provides significant energy saving by preventing furring, corrosion which may occur within the boiler.         
  • In regular use, ensures maximum physical life for steam lines.
  • In regular use, it prevents abrupt stops, explosion, perforation, blocking and provides both time and money saving without requirement of extra cleaning process in periodical  maintenance.
  • In regular use, it decreases energy cost and increases steam quality by shortening the regime period of the boiler (time period of steam production).

DIRECTIONS FOR USE/ APPLICATION RATES AND DOSAGE RATES

EK-1P  kazan suyunda koruyucu ilaç yoksa veya su değiştirilmiş ise bir seferlik şoklama amaçlı (kazanı ilaca doyurmak) 1 ton su için 400 gr, akabinde ilave edilen her ton su başına 50 gr. gelecek şekilde yapılır. En ideal dozaj yeri besi suyu giriş hattı, degazörün su mahali veya kondens (hotwell) tankıdır. Dozlama işleminin dozaj pompası ile yapılması uygulamanın sürekliliği için önerimizdir. Ürün toz formda olduğundan 1/10 oranında sulandırılırsa kullanım miktarı da 10 kat arttırılmalıdır. Sulandırma işleminin mümkün mertebe saf su ile yapılmasını öneririz.